شنبه 4 مرداد 1393   23:25:48

شماره تلفنهای ادارات کل بیمه سلامت استانهای سراسر کشور

 

استان

مدیر کل

مسئول دفتر

تلفن مدیریت

نمابر

تلفنخانه

کد استان

پست الکترونیکی

نشانی سایت

آذربایجان شرقی

دکتر قاسم خازن

آقای عبادی

4795940

4798014

4-4761901

4793822

0411

Info.as@ihio.gov.ir

http://as.ihio.gov.ir

آذربایجان غربی

دکتر هاشم سلطانی

آقای زارعی

2233735

2223083

2238207

2232238

2223009

0441

Info.ag@ihio.gov.ir

http://ag.ihio.gov.ir

اردبیل

دکترسیدوحیدخلیل الهی

آقای یونسی

7714737

7714737

6-7714735

-7710008

0451

Info.ar@ihio.gov.ir

http://ar.ihio.gov.ir

اصفهان

دکتراحمدرضا ریاضیات

خانم زابلیان

6674988

6670616

4-6674481

0311

Info.es@ihio.gov.ir

http://es.ihio.gov.ir

ایلام

دکتر فالح کوهن

آقای فتح الهی

2233080

2233081

7-2233060

0841

Info.il@ihio.gov.ir

http://il.ihio.gov.ir

بوشهر

دکتر حسن ملکی زاده

آقای توکلی

3539324

3532090

2-3532091

0771

Info.bs@ihio.gov.ir

http://bs.ihio.gov.ir

تهران

دکتر پهبد پورشبانان

آقای حیدری

88964016

88964014

5-88966091

021

Info.th@ihio.gov.ir

http://th.ihio.gov.ir

چهارمحال و بختیاری

دکتر حشمت ا... داوودپور

آقای کریمی

2252844

2252843

6-2252845

2253851

2253853

0381

Info.cb@ihio.gov.ir

http://cb.ihio.gov.ir

خراسان شمالی

دکتر علی آرمیده

خانم احمدی

2233649

2233649

2233647

2233485

2232949

0584

Info.n-kh@ihio.gov.ir

http://n-kh.ihio.gov.ir

خراسان رضوی

دکتر علیرضا رمزی

آقای بدری

8411723

8418010

4-8459922

0511

Info.kh@ihio.gov.ir

http://kh.ihio.gov.ir

خراسان جنوبی

دکتر حسین خوبان

آقای شمس آبادی

4424578

4424583

3-4424570

0561

Info.s-kh@ihio.gov.ir

http://s-kh.ihio.gov.ir

خوزستان

دکتر منفرد نیاکی

آقای حسینی

3389039

3915109

8-3384895

0611

Info.kz@ihio.gov.ir

http://kz.ihio.gov.ir

زنجان

دکتر بهمن لازمی

خانم سلطانی

2-4449221

2-4249221

8-4244007

0241

Info.zn@ihio.gov.ir

http://zn.ihio.gov.ir

سمنان

دکتر علیرضا اعرابی

آقای شاهورانی

3334252

3331573

3327992

3328018

0231

Info.sm@ihio.gov.ir

http://sm.ihio.gov.ir

سیستان و بلوچستان

دکتر محمد صفدری

آقای نورعلی سجادی

3328574 2413361

2413360

30-2434529

2412496

0541

Info.sb@ihio.gov.ir

http://sb.ihio.gov.ir

فارس

دکتر رضا ممتحن

خانم زارعی

2323839

2322546

2322947

0711

Info.fr@ihio.gov.ir

http://fr.ihio.gov.ir

قزوین

دکتر قاسم بهرامی

آقای بهتوئی

3690154

3690143

13690144

369014

3690150

0281

Info.gz@ihio.gov.ir

http://gz.ihio.gov.ir

قم

دکتر محمد رضا فخاریان قمی

آقای تلخابی

2926783

2901060

7-2932154

0251

Info.qm@ihio.gov.ir

http://qm.ihio.gov.ir

کردستان

دکترسید علی موسوی جم 

آقای هورزاد

3284870

3284756

21-3247917

0871

Info.kd@ihio.gov.ir

http://kd.ihio.gov.ir

کرمان

محمد جعفری

آقای غفاری

2-2447791

2467443

2447012

2445937

2447058

0341

Info.kr@ihio.gov.ir

http://kr.ihio.gov.ir

کرمانشاه

دکتر کوروش فرزین

آقای قاسمی

1-7244360-7245667

7245619

7242742

7241849

7246243

0831

Info.ks@ihio.gov.ir

http://ks.ihio.gov.ir

کهگیلویه و بویراحمد

سید یداله حسینی

آقای شهابی

2229630

2226890

2222720

2229200

2220450

0741

Info.kb@ihio.gov.ir

http://kb.ihio.gov.ir

گلستان

دکتر سید محمد حسینی

آقای اسحاقی

2368916

2368917

2368919

2368900

0171

Info.gs@ihio.gov.ir

http://gs.ihio.gov.ir

گیلان

دکتر محمود عاطف راد

آقای یوسف پور

3230956

3229352

3230857

3224065

3220836

0131

Info.gl@ihio.gov.ir

http://gl.ihio.gov.ir

لرستان

دکتر مریم آزادی

خانم سلامت

2212402

2212101

2-2216401

2219951

2216764

0661

Info.lr@ihio.gov.ir

http://lr.ihio.gov.ir

مازندران

دکتر یحیی صالح طبری

خانم فرسادی

2264245

2260046

2260244

2261244

0151

Info.mz@ihio.gov.ir

http://mz.ihio.gov.ir

مرکزی

دکتر محمدرضاجیریایی

آقای صداقت نیا

2228045

2214490

2222912

2222092

0861

Info.mr@ihio.gov.ir

http://mr.ihio.gov.ir

هرمزگان

دکتر مهرداد پاکدامن

خانم نیکزاد

3345105-3345102

3345104

9-3345107

0761

Info.hr@ihio.org.ir

http://hr.ihio.gov.ir

همدان

دکتر عباس جمشیدی

آقای شریعتی

8232341

8232342

5-8232402

0811

Info.hm@ihio.gov.ir

http://hm.ihio.gov.ir

یزد

دکتر محمد دریجانی

آقای فضلی

6230770

6240281

2-6242340

0351

Info.yz@ihio.gov.ir

http://yz.ihio.gov.ir

البرز

دکتر سعید جوانشیر

خانم اکبر نژاد

4472411

4411150

5-4472393

0261

Info.al@ihio.gov.ir

http://al.ihio.gov.ir

 

خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (IhioGuest)


Powered By Sigma ITID.